Aktueel


Nieuws

Gedenken


Eastersimmer 2018

Op 8 oktober jl. presenteerde de werkgroep Eastersimmer voor kinderen in alle leeftijdsgroepen een familiemiddag in de schuur bij Harm de Jong. Ondanks het slechte weer was er een redelijke opkomst.

Eastersimmer hoopt in 2018 haar tienjarig bestaan te vieren met een spetterende editie.

Ter voorbereiding op de Mud Run & Minions Run van 2018 kon er op de middag in een clinic geoefend worden om de verschillende onderdelen onder de knie te krijgen, zoals touwklimmen en apenhang.

De kinderen konden deelnemen aan de volgende activiteiten: canvas doeken pimpen (2 tot 7 jaar), graffiti onder leiding van een professionele artiest (8 tot 16 jaar), schminken, glittertattoos en ibiza-veren zetten, grabbelton en springkussen.

Op deze middag wisten de vrijwilligers drie leden te werven voor Plaatselijk Belang.


Vrijwilligersavond op 13 januari 2018

De gebruikelijke avond om de vrijwilligers van Plaatselijk Belang Oosterzee te bedanken voor hun inspanningen wordt gehouden op zaterdag 13 januari 2018. Op die avond de gebruikelijke activiteiten met onder meer ‘de speech van de voorzitter’ met daarin een terugblik en een vooruitblik wat we in 2018 (verder) oppakken.


Uit de bestuursvergadering van 19 oktober 2017

Het bestuur heeft een groot aantal onderwerpen nagelopen: toezichtcamera’s voor de haven en voor het SSO, huizenbouw in Oosterzee-West, het groenafvalstation in ons dorp, de podiumkar, de plannen van Werkgroep Oosterzee aan de oostzijde van het dorp (Aanjagers Tsjûkemar), het baggeren van de Brette Hoane, het Gemaaltje/Vogelhut, onze Facebooksite, en tot slot de enige nog niet-betaler in haven en camping. Over de meeste punten is er nu nog geen nieuws te melden.


Zinvol vrijwilligerswerk

Vanaf 1 september is Stichting Present in De Fryske Marren haar activiteiten gestart. Present wil een brug slaan tussen mensen die wat voor een ander willen doen en mensen die daarmee geholpen worden. Present wil in de samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present is daarmee dus een soort van vrijwilligersmakelaar.

Present werkt met iedereen: ieder mens die iets van zijn of haar tijd wil geven en dus present wil zijn is van harte welkom.

Voor Stichting Present is de inzet van de deelnemers het startpunt van elk project. Een groep vrienden, leden van organisaties/verenigingen/kerken of collega’s die wat van hun tijd op een zinvolle en nuttige manier willen inzetten. Present zoekt daar vervolgens een geschikte hulpvraag bij. Dat kunnen praktische klussen zijn, zoals het opknappen van een huis of tuin maar ook sociale activiteiten zoals een middag op stap met gehandicapten of ouderen.

De projecten geven voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemers geven dus niet alleen, zij ontvangen ook!

De hulpontvangers zijn mensen die vaak geen sociaal vangnet hebben en het mede daardoor moeilijk hebben: ouderen, hulpbehoevenden, zieken of mensen die kampen met problemen. De vrijwilligers kunnen niet al hun problemen oplossen, maar hun werk geeft hen wel een zetje in de goede richting. Het contact met de mensen is daarbij minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor mensen is het vaak bijzonder dat een groep hen zomaar komt helpen. De hulpontvanger voelt zich hierdoor de moeite waard en durft weer vooruit te kijken.

U kunt onze stichting via de coördinator Annelien Ellerman bereiken door haar te mailen: mailto:annelien.ellerman@presentdfm.nl of door haar te bellen: 06-15487120. Zie voor meer informatie http://www.presentdefryskemarren.nl


Aanjagers Tsjûkemar

Gemaal vogelkijkhut

Zie link http://www.tsjukemarplannen.nl


Vrijwilligers - Meld U aan

PBO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat is altijd kwetsbaar: mensen vertrekken uit Oosterzee of kunnen om gezondheidsredenen minder doen dan voorgenomen. Voor onderhoudswerkzaamheden in het groen, de haven en de camping kunnen we mensen gebruiken. Wanneer de onderhoudswerkzaamheden frequent en langdurig zijn kan het bestuur van Plaatselijk Belang een onkostenvergoeding met de vrijwilliger afspreken. Ook ontstaan weer nieuwe werkgroepen of worden van ons afvaardigingen naar andere clubs gevraagd. Ook daarom zijn we steeds op zoek naar bewoners van Oosterzee die ons komen versterken. Aanmelden bij de secretaris van het bestuur van uw Plaatselijk Belang.


Ledenaantal

Aantal ledenDe nieuwe Doarpsomropper is uit

Doarpsomropper

download Doarpsomropper nr.5


Agenda

23 november 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

25 november 2017
Intocht Sinterklaas. Aankomst 14.15 uur Haven van Oosterzee

1 december 2017
Klaverjassen café Restaurant Tjeukemeer inloop 19.45 uur, start 20.00 uur. Zie http://cafetjeukemeer.nl/

14 december 2017
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur

20 december 2017
C.B.S Eben Haëzer organiseert een Lichtjespad door Oosterzee. De kerstwandeling start vanaf 18.00 uur op de basisschool op de Grieën 5. Opgave: ouderraad.ebenhaezer@gmail.com of zich aanmelden op de school. Sluitingsdatum 8 december.

15 januari 2018
Algemene ledenvergadering Dorp Centraal, tevens Nieuwjaarsbijeenkomst. Aanvang 20.00 uur, Dorpshuis De Brêge, Echtenerbrug

25 januari 2018
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 19.30 tot 20.00 uur