Aktueel


Nieuws

Uitnodiging ALV donderdag 4 april

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee (PBO) nodigt zijn leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 4 april. We beginnen om 20.00 uur in café Tjeukemeer.
Voor de pauze zijn er informatiesessies over een aantal onderwerpen. Daarbij is het vooral de bedoeling dat de dorpsbewoners met de sprekers in gesprek komen. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.
Na de pauze vindt besluitvorming plaats over o.a. de (financiële) jaarstukken; alleen onze leden hebben daarbij stemrecht. Nog-niet-leden zijn als toehoorder natuurlijk welkom.

PBO heeft de wethouder en dorpencoördinator gevraagd om duidelijkheid te geven over het bestemmingsplan Oosterzee-West, en ook andere onderwerpen die van belang zijn voor ons dorp vanuit de gemeente met ons te delen. Ook Lyaemer Wonen krijgt een podium. Verder komen de plannen van de Aanjagers van de Tsjûkemar en van DFMopGlas aan de orde. Tot slot deelt onze voorzitter de plannen voor 2019 mee.

Na de pauze komt het verslag van de vorige ALV aan de orde en vindt (financiële) verantwoording plaats over het in 2018 gevoerde beleid. De samenvatting van de (financiële) stukken wordt op de vergadering met lichtbeelden getoond. Op verzoek zijn de financiële stukken vooraf in te zien bij de penningmeester.

Tot ziens op donderdag 4 april aanstaande in het café.
Guus Verhoef, secretaris bestuur PBO

Klik voor de agenda en het concept verslag van 5 april op onderstaande:

Agenda en Concept verslag


Bestuursleden gezocht

Het bestuur van PBO is op zoek naar mensen die onze gelederen komen versterken. Met twee nieuwe bestuursleden zal ons bestuur weer op peil zijn. Meld je aan en loop een paar vergaderingen met het bestuur mee zodat we over en weer kunnen kijken of dat bevalt. De benoeming tot bestuurslid is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering die in april 2019 plaatsvindt.
Provinciale Staten verkiezing 20 maart

De uitslag van de verkiezingen in het stembureau in Oosterzee is:

CDA 15,6%, PvdA 9,4%, VVD 11,8%, SP 8,4%, FNP 4,8%, PVV 10,2%, CU 3,2%, D66 4,0%, GL 7,4%, PvdD 1,8%, 50Plus 2,2%, PB-Frl 1,0%, Nat-Fr 1,0%,Denk 0,0%, SGP 6,2% en ForumvD 14,6%.

Uitgebrachte stemmen: 508, opkomst: 59,86%.


NL Doet uitgesteld

Afgelopen 16 maart hebben we vanwege de stortregen en de verwachte wind de voorgenomen werkzaamheden voor NL Doet uitgesteld. We willen een vaste kabel leggen naar de verlichting over de vaart en onderhoudswerkzaamheden in de open lucht uitvoeren. De vaste mensen van de onderhoudsploeg zullen we daarvoor nog benaderen. Voor de anderen geldt: geef je daarvoor op bij Jan Wever.


Nieuwe jachthaven Oosterzee op diepte

De baggeraar heeft zijn werkzaamheden nu tot genoegen van de gemeente opgeleverd. De diepte is gecontroleerd. De boten kunnen weer terug naar hun plaatsen in de jachthaven.


Nieuwe tarieven

De tarieven 2019 voor onze camping en voor onze jachthaven Oosterzee-Gietersebrug zijn door het bestuur vastgesteld. De tarieven voor de camping waarin het lage btw-tarief aan de wettelijke verhoging (van 6% naar 9%) zijn aangepast. De jachthaven Brette Hoanne hebben we per 1 januari 2019 overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de Brette Hoanne. De PBO-leden die daar een boot hebben liggen, krijgen 35% korting.


Achtergrond half-verhardingspaden rondom het Tsjûkemar

In de maanden juni/juli van 2017 hebben we de tegelpaden in de omgeving van de wijk Tramdijk in Lemmer en een deel van het voet- en wandelpad langs het Tsjûkemar vervangen door half-verharde paden. Dit naar aanleiding van een groot aantal klachten en meldingen over de slechte tegelpaden en valpartijen, zie hier.


Ledenaantal

Aantal leden


Agenda

8 maart 2019 t/m 21 april 2019
Moerteiken, de moeder als doelwit. Varenka Paschke exposeert bij Galerie Nuweland, Buren 31 te Oosterzee - Buren

4 april 2019
Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Oosterzee, 20.00 uur café Tjeukemeer

25 april 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering
Groene Startavond Tûk Wenjen, De Hege Fonnen Lemmer, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur

23 mei 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering

27 juni 2019
Inloopspreekuur van Plaatselijk Belang van 20.00 tot 20.30 uur, daarna is er een bestuursvergadering